รหัสสินค้า : DYNAVAP THE B STARTER PACK

ชื่อสินค้า : DYNAVAP THE "B" STARTER PACK

NEW ARRIVAL


ราคาปกติ

2,790.00 ฿

ราคาลดพิเศษ

2,500.00 ฿


ตัวเลือกสินค้า :
ขนาด/รายละเอียดสินค้า :
น้ำหนักสินค้า 20 g.

รายละเอียดย่อ

Condenser can be adjusted to customize airflow and cooling

DYNAVAP THE "B" STARTER PACK

The perfect accessories to compliment your new "B"! Includes a SlingStash for storage, with a choice of Black or Green sling, and a Spark Single Torch for heating.

Includes:

  • 1 x The "B": Black
  • 1 x SlingStash (color choice)
  • 1 x Spark Torch

The "B"

Introducing The "B" - DynaVap's newest dry herb vaporizer creation. Designed with first time users in mind, the “B” is an excellent entry point into the DynaVerse and the benefits of thermal extraction.

The "B" includes a new-style of Stainless Steel Tip, featuring our first single fin design for quick and simple extraction. The food-grade silicone stem boasts an airport and a 10mm tapered mouthpiece for use with or without glass.

The "B" is composed of only 5 parts and made of only 2 materials: Stainless Steel Captive Cap, Tip, Condenser, and CCD, and a Silicone Stem.

Technical Features: 

  • Tip chamber is optimized for extraction efficiency
  • Food-grade silicone stem
  • 10mm tapered mouthpiece
  • O-ring optional design for easy assembly and disassembly
  • Silicone stem features pentagonal anti-roll design and tip elevation geometry 
  • Condenser can be adjusted to customize airflow and cooling
  • Tip is backwards compatible with DynaVap devices and accessoriesสินค้าอื่นๆ