CANNADUDE 420

วิธีการใช้ Dab Rig

เป็นวิธีการบริโภคสารสกัดจาก กัญชามีคุณภาพดี ที่มีความเข้มข้นสูง

แด๊ปริกคืออะไร
    
แด๊ปริก (Dabbing) เป็นวิธีการบริโภคสารสกัดจากกัญชามีคุณภาพดี ที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งชื่อมาจากการใช้แปรงหรือเครื่องมือเพื่อ “แด๊บ” สารสกัดนั้น ๆ บนตัวเผาของอุปกรณ์ที่เรียกว่า “แด๊ป” (Dab rig) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อการบริโภคสารสกัดด้วยการต้ม และการดูดสารที่เป็นน้ำมันหรือเนื้อสกัดที่เข้มข้นมาก และด้วยการใช้งานแด๊ปริกมีความซับซ้อนและเป็นอันตราย ในบางกรณีการใช้งานจึงควรอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและการแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันอันตรายของ กัญชาที่ออกฤทธิ์ต่อร่างกาย

     การแด๊ปริกนั้นมีขั้นตอนการใช้งานที่มีความซับซ้อนและต้องระมัดระวัง เช่น ต้องใช้ความร้อนสูงในการต้มสารสกัดและใช้เครื่องมือเฉพาะที่ในการดูดปุ๊น หรือสูบ เนื่องจากสารสกัดนั้นมีความเข้มข้นและอุณหภูมิการไหลของสารต้องควบคุมอย่างถูกต้อง รวมถึงแด๊ปริกได้รับความนิยมในกลุ่มสายเขียวผู้ใช้กัญชาที่ต้องการประสบการณ์ที่มีความเข้มข้น และรสชาติที่เต็มเปี่ยม จึงจำเป็นจะต้องเลือกหาร้านขาย Dab ที่เชื่อถือได้ว่าอุปกรณ์ที่จำหน่ายมีมาตรฐาน ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพจริง

อุปกรณ์สูบแด๊ปริกมีอะไรบ้าง

     อุปกรณ์สูบแด๊ปริก (Dabbing) มีหลายชนิด ต่อไปนี้คืออุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในกระบวนการแด๊ปริก

 1. แด๊ปริก (Dab Rig)
  เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการแด๊ปริก ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ที่มีหน้าจองสำหรับวางสารสกัด หลอดที่เชื่อมต่อกับหน้าจอง เตาหรือท่อที่ใช้สร้างความร้อน เมื่อสารสกัดถูกต้มและดูดสารผ่านหลอด
 2. หน้าจอง (Nail)
  เป็นชิ้นส่วนที่ทำจากแมทัลหรือแก้วความทนสูง มีหน้าผิวที่ร้อน เมื่อตั้งเตาทำให้สารสกัดระเหยและเกิดการไหลขึ้น มักใช้แนวทางหลายรูปแบบ เช่น แนวตั้ง (vertical nail) หรือแนวเอียง (angled nail)
 3. เครื่องสติกเกอร์ (Dabber)
  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการนำสารสกัดไปวางบนหน้าจอง มักจะมีลักษณะเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ ที่มีลำตรงหรือโค้ง
 4. เครื่องทำความร้อน (Torch)
  เป็นเครื่องที่ใช้ในการสร้างความร้อนสำหรับต้มหน้าจอง เครื่องทำความร้อนที่ใช้ในการแด๊ปริกมักจะเป็นเครื่องทำความร้อน แก๊ส หรือไฟ
 5. ถังน้ำ (Water Chamber)
  อุปกรณ์ที่เป็นถังน้ำที่ใช้เพื่อระบายความร้อนและกรองควัน ช่วยให้ความเย็นและความเนียนของควันที่ออกมาจากแด๊ปริก
 6. ถุงกันความร้อน (Glove)
  เป็นถุงที่ใส่มือ เพื่อป้องกันการได้รับอุณหภูมิสูงจากการใช้เครื่องทำความร้อน
 7. ถุงเก็บ (Dab Container)
  เป็นถุงหรือภาชนะที่ใช้ในการเก็บรักษาสารสกัดแด๊ปริก เพื่อให้สารสกัดยาวนานและป้องกันการรั่วไหลอาจมีอุปกรณ์เพิ่มเติมที่คล้ายกันหรือแตกต่างกันไปในท้องตลาด การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพสามารถส่งผลต่อประสบการณ์และความพอใจของผู้ใช้งานได้

โจ๋ดูดแดป
    
โจ๋ดูดแดป (Dab Straw) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแด๊ปริกเพื่อการบริโภคสารสกัดจากกัญชา โดยออกแบบมาให้ใช้ง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะอื่น ๆ มากนัก

บ้องดูด Dab
    
บ้องดูด Dab (Dabbing) เป็นกระบวนการบริโภคสารสกัดจากกัญชาที่ใช้วิธีการทำความร้อนและดูดสารสกัดเข้าไปในระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้งาน วิธีนี้มีขั้นตอนใช้งานง่าย

ขั้นตอนการทำงานของแด๊ปริก

How do “dab rigs” work? - Quora

ขั้นตอนการทำงานของแด๊ปริก มีดังนี้

 1. ตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในกระบวนการแด๊ปริก
 2. เปิดเครื่องทำความร้อน เช่น เตาหรือไฟแก๊ส และรอให้หน้าจอง (Nail) ที่จะทำความร้อนเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคสารสกัด
 3. ใช้เครื่อง Dabber เพื่อเก็บสารสกัดจากกัญชา และวางบนหน้าจองที่มีอุณหภูมิสูง สามารถใช้เครื่องสติกเกอร์ เพื่อตัดสารสกัดและวางลงบนหน้าจองได้
 4. เมื่อหน้าจองมีอุณหภูมิที่เหมาะสม นำปากหรือท่อเข้าสู่ที่ของ Dab Rig และดูดลมเข้าไปในทางเดินหายใจของคุณ โดยการสูดลมช้า ๆ เพื่อให้สารสกัดผ่านทางปาก และเข้าสู่ร่างกาย
 5. เมื่อคุณดูดสารสกัดเข้าไปในร่างกาย คุณสามารถสูบบ่อย ๆ และหายใจออก เพื่อให้สารสกัดแผ่กระจายในทางเดินหายใจ
 6. ระวังอุณหภูมิที่มากเกินไปเนื่องจากการบริโภคสารสกัดแด๊ปริกจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูง อย่าให้อุณหภูมิสูงเกินความจำเป็น อาจทำให้สารสกัดเสื่อมสภาพหรือกลายเป็นพิษ

ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อ่านคู่มือการใช้งานอุปกรณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเสมอ

 

วันที่โพสต์ : 11 เมษายน 2024