CANNADUDE 420

ตารางปุ๋ย Athena (Athena Feed Chart) อัตราส่วนต่อน้ำ 1 ลิตร

Athena เกิดในห้องปลูก Los Angeles เพื่อสนับสนุนนักปลูกยุคใหม่ ไม่ว่าคุณจะปลูกขนาดใดก็ตาม

ตารางการใช้ปุ๋ย ATHENA

ตารางปุ๋ย athena

คำอธิบายตารางการใช้ปุ๋ย ATHENA

     จากตารางปุ๋ย Athena ด้านบนเราจะใช้หน่วยวัด กรัมและมิลลิลิตร โดยหน่วยวัดกรัมจะใช้สำหรับปุ๋ยหลัก 3 สูตรได้แก่ Pro Core, Pro Grow และ Pro Bloom ส่วนปุ๋ยน้ำที่ใช้หน่วยวัดมิลลิลิตรได้แก่ Balance, Cleanse, IPM และ Stack โดยมีอัตราส่วนต่อน้ำ 1 ลิตร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่การโคลนนิ่ง ระยะทำใบ และระยะทำดอก เรียงลำดับการผสมตามตารางจากบนลงล่าง และจะมีค่า EC/PPM หรือค่าความเข้นข้นของปุ๋ยที่จะได้เมื่อผสมตามสูตรดังกล่าว รวมถึงค่า pH ที่แนะนำสำหรับการปลูกในวัสดุปลูกต่างๆ

ปุ๋ยสำหรับผสมรดน้ำโดยตรง

athena

Athena Balance pH up [ATHENA BALANCE PH]
     Athena Balance pH up เป็นสูตรที่มีโพแทสเซียมซิลิเกตที่เข้มข้นโดยเฉพาะเพื่อบัฟเฟอร์ระบบน้ำและค่า pH คงที่
ซิลิคอนยังมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้ลำต้นอวบและลดความเครียด

athena

Athena Pro Core ปุ๋ยหลักพื้นฐานของระยะทำใบและทำดอก
     Athena Pro Core สารอาหารพื้นฐานของช่วงทำใบและทำดอก ไนโตรเจนและกรดอะมิโน เสริมด้วยแคลเซียม องค์ประกอบจำเป็นในการกระตุ้นการสังเคราะห์แสง การผลิตเอนไซม์ และกระบวนการที่สำคัญของพืชอีกมากมาย

athena

Athena Pro Grow ปุ๋ยหลักสารอาหารครบถ้วนระยะทำใบ
     Athena Pro Grow สารอาหารที่ครบถ้วนสำหรับระยะเจริญเติบโตช่วงทำใบ เพื่อสร้างรากที่แข็งแรงและใบที่เขียวขจี Athena Pro Grow เป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำได้อย่างดี และเพื่อความสะดวกในการปลูกทุกระบบ ใช้ร่วมกับ Athena Pro Core เพื่อสูตรที่สมบูรณ์

athena

Athena Pro Bloom ปุ๋ยหลักสารอาหารครบถ้วนระยะทำดอก
     Athene Pro Bloom ช่วงทำดอก ต้นไม่ต้องการ ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ในปริมาณที่สูงกว่าช่วงทำใบ เพื่อเพิ่มมวลดอก ช่วยเสริมสร้างระดับมาโครและองค์ประกอบระดับเล็กที่สมดุล รวมถึงมีกำมะถัน (S) เพื่อเพิ่มศักยภาพ

athena

Athena Cleanse ขจัดการสะสมของแร่ธาตุ
     Athena Cleanse ทำจากกรดไฮโปคลอรัส กรดอ่อนนี้ได้มาจากเกลือและกระบวนการบำบัดทางเคมีไฟฟ้าที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ผลลัพธ์ที่ได้คือสารเคมีที่มีลักษณะเฉพาะที่มีคุณสมบัติออกซิเดชันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้เพื่อลดขนาดแร่ธาตุในวัสดุปลูก เพื่อให้รากสะอาดและปราศจากแร่ธาตุสะสม

ปุ๋ยสำหรับสเปรย์พ่นทางใบ

athena

Athena IPM สูตรป้องกันและจัดการศัตรูพืช
     Athena IPM เป็นสูตรที่จัดการสัตว์และแมลงรบกวน ป้องกันแมลงตัวนิ่มและโรคราน้ำค้าง Athena IPM จะแทรกซึมเข้าไปตามรอยแยกและผิวใบ ซึ่งเป็นจุดที่เชื้อโรคต่างๆที่เราไม่ต้องการเข้าไปอาศัย

athena

Athena Stack สารสกัดจากสาหร่ายทะเล
     Athena Stack เป็นสารอาหารจากพืชธรรมชาติที่ทำจากสารสกัดสาร่ายทะเล สารอาหารช่วยในการเจริญเติบโตและการออกดอกที่ดี Stack ช่วยให้พืชใช้ศักยภาพทางพันธุกรรมออกมาได้อย่างเต็มที่ และเมื่อใช้รดน้ำหรือพ่นทางใบจะช่วยเรื่องการขาดโพแทสเซียมได้เล็กน้อย

ตารางสำหรับอ้างอิง EC เป้าหมาย

ตารางปุ๋ย athena

คำแนะนำในการใช้งาน

  • ปุ๋ยน้ำทุกสูตร เขย่าขวดก่อนใช้งาน
  • ใช้เครื่องมือวัดที่สะอาด อย่าใส่อะไรลงในขวดเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน
  • หากต้องการเพิ่ม EC ให้เช็ครายละเอียดตามตารางอ้างอิง EC เป้าหมาย
  • ผสมและคนให้ละลายตามลำดับเท่านั้น ห้ามผสมรวมกันก่อน
  • เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมที่อุณหภูมิระหว่าง 45° F ถึง 85° F การสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมจะลดอายุการเก็บรักษา
  • ปรับสูตรปุ๋ยตามความต้องการของต้นไม้ แต่ละสายพันธุ์และสภาพแวดล้อมที่เติบโตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

  สั่งซื้อสินค้าได้ที่ >> Click Here

อ้างอิง : https://growstuffshop.com

วันที่โพสต์ : 01 เมษายน 2024