10 กัญชากลายพันธุ์ที่พบเจอได้ทั่วไป
(Cannabis Mutations)

กัญชากลายพันธุ์ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่หรือเรื่องผิดปกติ เพราะว่าพืชหรือสัตว์ใดๆบนโลกก็มีโอกาสกลายพันธุ์ทั้งนั้น

การกลายพันธุ์คืออะไร (What Are Cannabis Mutations?)

     การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเซลล์สืบพันธุ์ไม่ว่าจะอยู่ภายในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียว หรือเมื่อสิ่งมีชีวิตสองชนิดสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ผลลัพธ์ที่ได้จากการกลายพันธุ์อาจจะดีขึ้นหรือแย่กว่าเดิมก็ได้เพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิวัฒนาการ การกลายพันธุ์จำนวนมากดำเนินไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเนื่องจากธรรมชาติของอัลลีลด้อย (Alleles) หรือก็คือตัวกำหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตเช่น หากบุคคลหนึ่งมียีนดวงตาสีฟ้าและสีน้ำตาล เขามักจะได้รับดวงตาสีน้ำตาลเสมอเพราะสีน้ำตาลคืออัลลีลที่โดดเด่น และสีน้ำเงินคืออัลลีลด้อย การแสดงออกทางพันธุกรรมที่เราเห็นจากภายนอกของต้นกัญชาคือฟีโนไทป์ (Phenotype) และลักษณะทางพันธุกรรมคือจีโนไทป์ (Genotype)

  • กัญชาฝาแฝด (Twin Cannabis Seedlings)
กัญชากลายพันธุ์

     กัญชาฝาแฝดคือกัญชากลายพันธุ์ที่ทำให้เมล็ดกัญชางอกต้นกล้า 2 ต้นจากเมล็ดเดียวซึ่งเป็นเรื่องปกติหากเราปลูกกัญชาด้วยเมล็ดเป็นจำนวนมาก นักปลูกบางคนแก้ปัญหานี้โดยการแยก 2 ต้นออกจากกันอย่างระวัดระวังโดยไม่ให้ระบบรากของทั้ง 2 ต้นถูกทำลาย แต่นักปลูกส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ต้นกัญชาฝาแฝดเจริญเติบโตไปตามปกติ การกลายพันธุ์ในลักษณะนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตมากนักและบ่อยครั้งมักจะได้ผลดี อย่างไรก็ตามต้นกัญชาฝาแฝดจะมีระบบรากที่มากกว่าต้นกัญชาปกติ ดังนั้นควรใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่มากพอที่รองรับรากทั้ง 2 ต้นได้ไหว

  • กัญชาตีนเป็ด (Duckfoot Cannabis)
กัญชากลายพันธุ์

     กัญชาตีนเป็ดคือการกลายพันธุ์ของใบ โดยปกติใบกัญชาจะมีแฉกที่แยกออกจากกันแต่การกลายพันธุ์ในลักษณะนี้จะทำให้ใบรวมกันโดยไม่แยกออกเป็นแฉกคล้ายกับตีนเป็ด หากคุณเดินผ่านต้นกัญชาตีนเป็ดในช่วงทำใบพี่หมีเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่คิดว่านี่คือต้นกัญชาแน่ๆ เพราะใบของมันแทบไม่เหมือนต้นกัญชาที่เราเคยเห็นกันมาเลย ต้นกัญชาตีนเป็ดได้รับความสนใจอย่างมากจนมีร้านขายเมล็ดกัญชาสร้างกัญชาสายพันธุ์ลักษณะนี้ขึ้นมาจำหน่ายโดยมีชื่อสายพันธุ์ว่า Frisian Duck

  • กัญชาใบเลี้ยง 3 ใบ (Tri-Leaf Cannabis Seedlings)
กัญชากลายพันธุ์

     กัญชาใบเลี้ยง 3 ใบคือการกลายพันธุ์ที่ทำให้ต้นกัญชามีใบเลี้ยงเพิ่มขึ้น โดยปกติแล้วต้นกัญชาจะงอกใบเลี้ยงออกมาแค่ 2 ใบเท่านั้น การกลายพันธุ์รูปแบบนี้ต้นกัญชาจะสร้างใบเลี้ยง 3 ใบหรือมากกว่านั้นมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Whorled Phyllotaxy ซึ่งทำให้ต้นกัญชามีลักษณะเป็นพุ่มมากกว่าทั่วไป และรับพลังงานได้มากกว่าปกติ แต่นักปลูกส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงการกลายพันธุ์ลักษณะนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงอาจะเป็น ต้นกระเทย (Hermaphroditism) ด้วย

  • กัญชาเผือกและกัญชาใบด่าง (Albinism And Cannabis Variegation)
กัญชากลายพันธุ์

     กัญชาเผือกและกัญชาใบด่างคือการกลายพันธุ์ที่ทำให้ใบหรือดอกเกิดสีด่าง และสีเผือกปรากฏการณ์นี้เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของยีนที่ควบคุมคลอโรฟิลล์ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นก็ได้เช่น ใบ และดอก แม้ว่าการกลายพันธุ์ลักษณะนี้จะทำให้ต้นกัญชาดูพิเศษและมีความสวยงาม แต่ต้นกัญชาลักษณะนี้จะสร้างดอกที่ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากใบหรือดอกที่เป็นด่างหรือเผือกจะขาดคลอโรฟิลล์ นอกจากนี้มีแนวโน้มที่ต้นจะตายไวเพราะไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้

  • กัญชาชออสเตรเลียนบาสตาร์ด (Australian Bastard Cannabis)
กัญชากลายพันธุ์

     กัญชาออสเตรเลียนบาสตาร์ดคือกัญชากลายพันธุ์ที่ทำให้ใบของกัญชาไม่มีรอยหยัก มีต้นกำเนิดจากออสเตรเลียตามชื่อของการกลายพันธุ์ซึ่งถูกค้นพบในยุค 70 และมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ABC” การกลายพันธุ์ลักษณะนี้จะมีใบคล้ายไม้พุ่มเป็นมันเงาไม่มีรอยหยัก เหมาะสำหรับการปลูกกัญชาในประเทศออสเตรเลียที่กัญชาไม่ได้ถูกกฎหมายเนื่องจากใบของการกลายพันธุ์ลักษณะนี้ดูไม่เหมือนกับใบกัญชาทำให้นักปลูกหลายคนสนใจการกลายพันธุ์แบบนี้ แต่น่าเสียดายที่การกลายพันธุ์ลักษณะนี้มีปริมาณสาร THC ต่ำ

  • กัญชาเถาวัลย์ (Creeper Cannabis)
กัญชากลายพันธุ์

     กัญชาเถาวัลย์คือการกลายพันธุ์ที่ทำให้กิ่งของต้นกัญชาเติบโตไปตามพื้นดินคล้ายกับต้นแตงโม การกลายพันธุ์ในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นกับกัญชาสายพันธุ์ซาติวา (Sativa) ที่เติบโตในภูมิอากาศเขตร้อนอบอุ่น กิ่งก้านของการกลายพันธุ์ลักษณะนี้จะยาวลงมา และเติบโตไปตามพื้นดิน บางต้นจะมีรากงอกไปตามกิ่งก้านคล้ายกับไม้เลื้อยชนิดอื่นๆด้วย โดยปกติแล้วการกลายพันธุ์ลักษณะนี้เราจะพบเห็นได้จากการปลูกกัญชาแบบเอาท์ดอร์ (Outdoor)

  • กัญชาฟอกซ์เทล (Foxtailed Cannabis)
กัญชากลายพันธุ์

     กัญชาฟอกซ์เทลคือการกลายพันธุ์ที่ทำให้ดอกกัญชามีลักษณะคล้ายกับหางจิ้งจอก การเกิดฟอกซ์เทลบนดอกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น ความเครียดจากความร้อน พันธุกรรม โดนแมลงโจมตี และการให้ปุ๋ยซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายสำหรับการปลูกกัญชาแบบอินดอร์ (Indoor) หากต้นของคุณมีดอกฟอกซ์เทลเนื่องจากพันธุกรรมจะไม่ส่งผลต่อรสชาติหรือเอฟเฟคของดอกกัญชา หากเกิดด้วยเห็นเหตุผลอื่นๆเช่น ความเครียดจากความร้อน การเกิดดอกฟอกเทลเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าต้นกัญชาของเราแสดงอาการผิดปกติ

  • กัญชาดอกเกิดบนใบ (Cannabis Leaf Buds)
กัญชากลายพันธุ์

     กัญชาดอกเกิดบนใบคือการกลายพันธุ์ที่ทำให้ต้นกัญชาสร้างดอกบนใบในจุดที่เชื่อมกันระหว่างกิ่งก้าน และใบกัญชาเป็นเรื่องประหลาดมากที่ต้นกัญชาจะสร้างดอกในจุดนี้ซึ่งยังไม่มีใครทราบถึงสาเหตุของมัน ดอกที่เกิดบนใบจะมีขนาดไม่ใหญ่มากไม่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตโดยรวม นักปลูกบางคนจะตัดใบที่มีดอกลักษณะนี้ทิ้งเพื่อให้กัญชาหันมาโฟกัสในจุดที่ทำดอกจริงๆ

  • กัญชาโพลีพลอยดี (Polyploidy)
กัญชากลายพันธุ์

     กัญชาโพลีพลอยดีคือการกลายพันธุ์ในเชิงพันธุกรรมที่ต้นกัญชาจะมีโครโมโซมมากกว่า 2 ชุดเป็นต้นไป การกลายพันธุ์ลักษณะนี้จะทำให้พืชมีขนาดใหญ่กว่ากัญชาสายพันธุ์เดียวกันมาก รวมถึงมีดอกขนาดใหญ่กว่าปกติ มีประสิทธิภาพสูงกว่า มีสารเข้มข้มมากกว่า และจบกระบวนการปลูกไวกว่าเนื่องจากมีปริมาณยีนมากกว่าพืชปกติถึงสองเท่าหรือมากกว่า

  • กัญชาสติงกี้บัด (Stringy Bud)
กัญชากลายพันธุ์

     กัญชาสติงกี้บัดคือการกลายพันธุ์ที่ทำให้กลีบเลี้ยงบนดอกกัญชางอกออกเป็นเส้นและแยกจากกันแทนที่จะงอกออกเป็นก้อนแล้วรวมกันคล้ายกับพริกไทยหรือผลเบอร์รี่ การกลายพันธุ์ลักษณะนี้สามารถพบได้บ่อยในเอเชียใต้ และอเมริกาใต้ เมื่อเทียบดอกปกติ สติงกี้บัดใช้เวลาเติบโตนานกว่า และได้ผลผลิตที่น้อยกว่า ดูเหมือนว่ามีข้อเสียมากกว่าข้อดีแต่มีนักปลูกจำนวนไม่น้อยต้องการสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ลักษณะนี้เนื่องจากมีเอฟเฟคและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

สรุป

     กัญชากลายพันธุ์เมื่อเซลล์สืบพันธุ์สร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้จากการกลายพันธุ์อาจจะดีขึ้นหรือแย่กว่าเดิมก็ได้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิวัฒนาการตามธรรมชาติ การกลายพันธุ์สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบแต่มี 10 รูปแบบที่เราพบเจอได้บ่อยในต้นกัญชาดังต่อไปนี้ 1. กัญชาฝาแฝด งอก 2 ต้นจากเมล็ดเดียว 2. กัญชาตีนเป็ดมีใบคล้ายตีนเป็ด 3. กัญชาใบเลี้ยง 3 ใบ มีใบเลี้ยง 3 ใบหรือมากกว่า 4. กัญชาเผือกและกัญชาใบด่าง มีสีเผือกหรือด่างตามจุดต่างๆ 5. กัญชาชออสเตรเลียนบาสตาร์ด ใบไม่มีรอยหยัก 6. กัญชาเถาวัลย์ กิ่งจะเลื้อยไปตามพื้นดิน 7. กัญชาฟอกซ์เทล ดอกจะคล้ายหางกระรอกชี้ขึ้นบนไม่รวมเป็นก้อน 8. กัญชาดอกเกิดบนใบ มีดอกงอกระหว่างใบและข้อต่อกิ่ง 9.กัญชาโพลีพลอยดี โตกว่ากัญชาปกติเพราะมีโครโมโซมมากกว่า 10. กัญชาสติงกี้บัด มีดอกเป็นเส้นคล้ายพริกไทยหรือผลเบอร์รี่

Cr.https://growstuffshop.com

วันที่โพสต์ : 19 มกราคม 2024